Loading...
Teenused alamleht tegevuskava2018-12-02T20:53:00+00:00

Turundusjuhtimise tegevuskava

MIKS?

Turunduse ja brändijuhtimise tegevuskava on praktiline tööriist taktikalistest tegevustest mida ja millal on vaja teha. Tegemist vajavatest asjadest peab olema ülevaade, sest tähtis on näha põhjus-tagajärg seost: tegevus, mõõdik, kontroll, tulemus, hinnang, järeltegevus.

I ETAPP

  • Vahe-eesmärkide täpsustamine

  • Tarbija analüüs ja turu segmenteerimine

  • Potentsiaalsete sihtrühmade määratlemine, sihtsegmendi valik

  • Strateegiat toetavad põhisõnumid

  • Müügikanalite kaardistamine sh partnerturunduse võimalused

  • Detailse tegevus- ja ajakava koostamine (mida ja millal on vaja teha)

  • Tegevuskava eelarve koostamine

  • Kontrollmõõdikute seadmine: kuidas ja milliseid andmeid me mõõdame?

TULEMUS

Selgete mõõdikutega plaan tegevustest, millega tuleks aasta jooksul tegeleda, et saavutada seatud ärilisi eesmärke. Selle rakendamine on lihtne, kõigile mõistetav ja on ettevõtte eesmärkide täitmisele suunatud.

II ETAPP

  • Tegevuskava elluviimine

  • Vajadusel jätkutegevuste kokkuleppimine

VÕTA ÜHENDUST
See veebileht kasutab küpsiseid. Jätkates nõustud Sa küpsiste kasutamisega. OK